Koszyk

Połączenie rynny z przewodem odprowadzającym ścieki deszczowe do przykanalika