Skip to main content

Pasy pokryciowe są najpopularniejszymi elementami stosowanymi do pokrywania dużych powierzchni dachów

Ich najczęściej powtarzaną cyklicznie szerokość narzuca zazwyczaj architekt, ale limituje też technologia produkcji taśm i blach i kształtuje się ona najczęściej między 300 a 600 mm. Przekraczanie szerokości 600 mm jest niewskazane. Nowe technologie przygotowania pasów do krycia, przy pomocy specjalnych automatyczny profilarek, umożliwiają profilowanie tychże pasów bezpośrednio na budowie w długościach montażowych, ograniczonych jedynie wydłużeniem liniowym materiału.

Np: dlatego też długość pojedynczego pasa pokryciowego nie powinna przekraczać 9 m lub jego wykonanie, a szczególnie zamontowanie, powinno ten fakt uwzględniać. Chodzi przede wszystkim o to, by wszelkie połączenia poprzeczne miały odpowiednią „głębokość” i odpowiedni zakład, a sam pas pokryciowy zamontowany był tak by jego wydłużenie było możliwe. W innym wypadku szybko może nastąpić uszkodzenie mocowania lub uszkodzenie struktury pasa pokryciowego.

Nowa generacja automatycznych lub półautomatycznych urządzeń profilujących pasy pokryciowe umożliwia dodatkowo profilowanie po krzywej, najczęściej o promieniu r>2500 mm. Stwarza to dodatkowe możliwości szczelnego i bardzo estetycznego krycia powierzchni obłych lub wklęsłych. Pasy pokryciowe są najczęściej – i to zarówno na połączeniach wzdłużnych jak i na połączeniach poprzecznych łączone – na tzw. rąbek. Połączenie wzdłużne wykonujemy jednak zawsze na rąbek stojący natomiast połączenie poprzeczne – na rąbek leżący. Zamknięty rąbek stojący – i to zarówno pojedynczy, jak i podwójny – powinien mieć minimalną wysokość 25 mm.

Elementy pokrycia dachu - pasy pokryciowe 2

Od lewej strony: 1. rąbek stojący; 2. przykład krycia na listwę; 3. przykład krycia na listwę

Pasy pokryciowe, tzw. szary, występują również w tzw. kryciu na listwy, ten rodzaj pokrycia znany jest przede wszystkim we Francji i Belgii i różni się od tradycyjnego krycia na rąbek tym, że wzdłużne krawędzie płatów zawijane są na dodatkowo do połaci dachowej przybijanej listwie. Pasy pokryciowe nie mają bezpośredniego mocowania do połaci dachowej.

Jaki powinien być odstęp pomiędzy haftkami?

Haftki mocujące stosuje się zarówno na rąbku stojącym jak i leżącym, na rąbku wzdłużnym i poprzecznym. Ich wymiar zależny jest od tego, jaki wysoki mamy rąbek i czy jest on pojedynczy, czy podwójny.

Odległość pomiędzy poszczególnymi haftkami na rąbku poprzecznym, leżącym nie może być większa niż 30 cm, natomiast na rąbku wzdłużnym nie powinna być większa niż 50 cm. Takie rozmieszczenie haftek mocujących gwarantuje pewne i sztywne umocowanie płatów pokryciowych do podkładu. Rozmieszczenie haftek mocujących jest jednak uwarunkowane przede wszystkim rozmiarami płata pokryciowego i grubością materiału, z jakiego pokrycie jest wykonane. Haftki mocujemy do podkładu tylko gwoździami miedzianymi lub nierdzewnymi, po dwa gwoździe na jedną żabkę.

Niezbędne jest pełne deskowanie dachu

Pokrycie dachowe wykonane z płatów pokryciowych mocowane jest najczęściej na pełnym deskowaniu połaci dachowej stanowiącym tzw. podkład. Do deskowania należy użyć desek z drewna iglastego lub sklejki z drewna iglastego, a jeśli są one impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi czy ogniochronnymi, to środki te nie mogą działać agresywnie na materiał pokryciowy. Zaleca się, by grubość desek do deskowania wynosiła co najmniej 25 mm, a sklejki co najmniej 18 mm.

Pomiędzy deskowaniem a pokryciem wskazane jest zastosowanie tzw. warstwy oddzielającej

Poprawia ona właściwości dylatacyjne i izolacyjne: eliminuje przynajmniej częściowo hałas powstający przy opadach gradu, silnego deszczu i z powodu wiatru. Zabezpiecza również blachy przed korozją między metaliczną mogącą powstać np. między główkami stalowych gwoździ mocujących deskowanie a pokryciem. Warstwa oddzielająca może być wykonana z włókniny lub folii paroprzepuszczalnej, wzmacnianej włóknem, lub specjalnej siatki z tworzywa sztucznego o gęstym niejednorodnym splocie dającym grubość od 2 do 12 mm.

Warstwę oddzielającą należy stosować bezwzględnie na tych fragmentach pokryć, które leżą bezpośrednio na powierzchniach betonowych, murach, ścianach i deskowaniu z desek, drewna liściastego. Bardzo istotna sprawą, o której należy pamiętać, jest dobra wentylacja dachu – jej skuteczność też ma wpływ na trwałość pokrycia dachowego, nawet jeśli jest ono wykonane z blachy miedzianej.