Koszyk

Rozmieszczenie łapek mocujących na szerokości połaci