Skip to main content

Miedź – Wiadomości ogólne

Miedź – cuprum, Cu, metal półszlachetny, pierwiastek chemiczny z grupy I układu okresowego, o liczbie atomowej 29, masie atomowej 63,55 i ciężarze właściwym 8,93 g/cm³ .

Temperatura topnienia miedzi wynosi 1083ºC. Metal znany już w czasach prehistorycznych, prawdopodobnie pierwszy metal wykorzystywany przez ludzi. Od ok. 4000 lat znane są stopy tego metalu z innymi metalami, przede wszystkim z cyną i cynkiem tworzące brązy i mosiądze.

Miedź jest metalem o pomarańczowo czerwonym połysku, ciągliwy i kowalny, najlepszy po srebrze przewodnik ciepła i elektryczności. Metaliczną miedź otrzymuje się najczęściej z rud siarczkowych poprzez flotację, procesy wytopu i elektrolizę, otrzymując metal najczystszej klasy o zawartości 99,997 % Cu.

Pokłady rud miedzi w Polsce występują w okolicach Głogowa, Polkowic, Lubina. W wilgotnym powietrzu miedź pokrywa się patyną tzw. grynszpanem czyli zielonkawo turkusową powłoką zasadowego węglanu miedzi, która jak wykazują badania nie jest podatna na dalsze zmiany chemiczne wynikające np. z oddziaływania kwaśnych deszczy oraz specyficznej atmosfery wielkich miast czy ośrodków przemysłowych.

Stosowanie miedzi w budownictwie staje się w ostatnich latach powszechne

Z miedzianych kabli wykonywane są instalacje elektryczne, telefoniczne, komputerowe. Miedziane rurki są powszechnie stosowane w instalacjach wodnych i grzewczych. Coraz częściej też pojawia się miedź na dachach – rzadziej jako podstawowy materiał pokryciowy ale coraz częściej jako materiał z którego wykonuje się zabezpieczenia elementów części dachu przed opadami atmosferycznymi i system odprowadzenia wody z dachu.

Tabela z przykładem chemicznym miedzi w gatunku M2R

Tabela z przykładem chemicznym miedzi w gatunku M2R

Miedziane blachy i taśmy stosowane w budownictwie produkowane są wg Polskich Norm PN-77/H-82120 i PN-79/H-92810 w gatunku M2R jako taśma półtwarda ( z4 ) lub jako taśma miękka ( r ) oraz wg Normy DIN 1787 w gatunku SF-Cu jako taśma półtwarda (F 24) lub jako taśma miękka (F 22).

Grubość blachy i taśmy na pokrycia dachowe powinna wynosić nie mniej jak 0,6 mm a współczynnik wytrzymałości na zerwanie nie mniej jak 285 N/mm².

 

 Tabela nachylenia połaci dachowej - rodzaje pokryć dachowych

Tabela nachylenia połaci dachowej –  rodzaje pokryć dachowych

 

Każdy dach przybiera w większym lub mniejszym stopniu formę stożka, ostrosłupa a często wielu tych elementów połączonych razem. Jego podstawową częścią konstrukcyjną jest połać dachowa. Połać dachową stanowi powierzchnia dachu z wyraźnie zaznaczonymi jej krawędziami.

Jedną z krawędzi jest prawie zawsze linia okapu a więc ta część połaci dachowej która jest najczęściej przed lico ściany zewnętrznej wysunięta. Pozostałe krawędzie mogą przebiegać wzdłuż zakończeń dachu, przy wystających z dachu murach, wzdłuż linii załamań dachu i wzdłuż jego kalenicy.

Nowoczesne rozwiązania architektoniczne powodują iż często krawędź połaci dachowej  się łamie lub przebiega po krzywej, a poszczególne połacie dachowe zachodzą na siebie i łączą się. Pochylenie połaci dachowej generalnie zawsze skierowane jest bezpośrednio do krawędzi okapu, jednej lub wielu, zdarza się jednak i tak, że pochylenie połaci dachowej skierowane jest w stronę połączenia skosowego ( koszowego ) połaci lub wewnętrznej rynny zbiorczej.

Kąt pochylenia połaci dachowej zależny jest przede wszystkim od rodzaju pokrycia dachowego, którym chcemy połać dachową, a tym samym dach lub jego część pokryć. Im to pokrycie jest szczelniejsze tym kąt ten może być mniejszy.

Przykład – kąt pochylenia połaci dachowej

Dla bez spoinowych pokryć z trzech warstw papy na betonie może on wynosić zaledwie 0,6 º co daje różnicę poziomów na jednym metrze wynoszącą zaledwie 13,3 mm.

Miedź w budownictwie - wiadomości ogólne 1 Miedź w budownictwie - wiadomości ogólne 2

Dach jest indywidualną częścią budowli, którą wieńczy i może przybierać różne kształty. Najprostszym kształtem dachu jest dach prosty kalenicowy z jedną lub dwoma połaciami dachowymi oraz dach czterospadowy tzw. kopertowy.

Oprócz podstawowych, prostych form i kształtów dachu coraz częściej spotykamy dachy o wielu połaciach i bardzo różnych, czasem bardzo dziwnych, futurystycznych kształtach.

Dość powiedzieć że w literaturze, budowlanej pojawiają się takie określenia kształtów dachu jak: parosolowaty, wielofalowy, cylindryczny, dwukrzywiznowy, paraboliczno – hiperboidalny, konoidalny…
Osobny rodzaj dachu wieńczy różnego rodzaju wieże – jest to najczęściej ostrosłup, stożek, kopuła lub hełm.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close