Skip to main content

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci i Partnerzy,

celem niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy jest określenie zasad, w oparciu o które będzie realizowana na rzecz Protec Sp. z o.o., sprzedaż i/lub dostawa Towarów, oferowanych do sprzedaży przez Dostawców, prowadzących działalność gospodarczą.

Postanowienia OWD mają bezpośrednie zastosowanie do Zapytań Ofertowych, Ofert, Zamówień oraz Umów Sprzedaży i wiążą Strony w całości w poniższym zakresie. Warunki (OWD) obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Ogólne Warunki Dostawy mogą Państwo znaleźć tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt  ☎ +48 77 427 81 00 ➤ biuro@protec.pl