Koszyk

Listwy: a) o przekroju pięciokątnym, b) belgijska, c), d) niemiecka