Skip to main content

Instrukcja transportu, składowania i stosowania blach i taśm tytanowo-cynkowych.

Transport i składowanie:

 • Transport musi odbywać się przeznaczonymi do tego pojazdami. Pojazdy powinny być czyste, suche i zadaszone. Kategorycznie nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zamoknięcia transportowanych lub składowanych wyrobów (efektem zawilgocenia jest pojawienie się na powierzchni materiału białego nalotu (wodorotlenek cynku).
 • Załadunek lub przeładunek musi odbywać się w warunkach suchych i o stałej temperaturze. Materiału nie wolno zrzucać z wysokości, przetaczać, przeciągać po podłożu, itp. – prowadzi to do uszkodzenia materiału.
 • Pomieszczenie w którym przechowuje się blachę musi być suche o temp. min. 0o wyroby składowane w magazynie lub na placu budowy muszą być przykryte w sposób umożliwiający wentylację – obowiązuje to wszystkie artykuły z tytan-cynku. Nie wolno dopuścić do szczelnego, bezpośredniego przykrywania folią, plandeką, itp.
 • Aby uniknąć deformacji zaleca się przechowywanie materiałów na oryginalnych paletach: arkusze w pozycji poziomej, kręgi w pozycji poziomej lub pionowej, w zależności od oryginalnego opakowania.
 • Nie wolno przechowywać materiałów na paletach na mokrym podłożu ani w pomieszczeniach w których przechowuje się agresywne substancje chemiczne.

 

Protec_blach_tanio

 

Obróbka i zastosowanie:

 • Powierzchnia blachy patynowanej pokryta jest folią zabezpieczającą przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas obróbki. Folię należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych. Odporność folii na promieniowanie UV wynosi do 3 miesięcy.
 • Powierzchnia blachy z różnych partii produkcyjnych może różnić się odcieniem. Zaleca się stosować materiał pochodzący z jednej partii na dany obiekt oraz montować z zachowaniem jednolitego kierunku walcowania.
 • Temperatura obrabianej blachy powinna być wyższa niż 10o w przeciwnym wypadku miejsca obróbki należy podgrzewać do osiągnięcia wymaganej temperatury (w okresach zimowych ok. 30oC).
 • Należy unikać kontaktu blachy ze świeżą zaprawą murarską lub tynkarską, a zwłaszcza gipsem – materiały te mają działanie korozyjne.
 • Zabrania się montażu blachy poprzez zatapianie jej w klejowych zaprawach budowlanych bez uprzedniego zabezpieczenia jej powłoką ochronną, np. farbą na bazie żywic akrylowych lub farbą chlorokauczukową.
 • Zaleca się aby podczas gięcia zachować minimalny promień 2,5 razy większy niż grubość giętej blachy
 • Prace blacharskie zaleca się wykonywać w rękawicach ochronnych – zapobiega to m.in. powstawaniu odcisków na materiałach.