Kolana rury

Liczba produktów: 3

Uniwersalne kolana rury spustowej. Ze względu na oddalenie rynny od lica ściany najczęściej istnieje potrzeba zastosowania kolan rury spustowej, które ułatwią prowadzenie ciągu rurowego wzdłuż ściany budynku lub budowli.

Przy większych odległościach rynny od lica ściany często stosuje się przedłużenie kolan, poprzez dodanie odpowiednio długiego odcinkiem rury spustowej tej samej średnicy.

Kolano rury spustowej i jego estetyczna alternatywa
Alternatywą do takiego rozwiązania, szczególnie przy budynkach o nisko zawieszonym długim okapie dachu jest kolano wielosegmentowe (łabędzia szyja). Jego zaletą jest to, że można półłuk (krzywiznę) dopasować do charakteru dachu z możliwości odprowadzenia wody deszczowej poprzez rury spustowe, a walory estetyczne takiego rozwiązania są na pewno dużo wyższe.
Kolano rury spustowej 87 Kolano rury spustowej 72 Kolano do rury spustowej 100 mm Kolano wylotowe