Skip to main content

Protec Brass Band 1

 

Początki funkcjonowania zespołu są zbieżne z rozpoczęciem działalności firmy Protec, czyli rokiem 1991. W tamtym czasie kilkunastu pasjonatów muzyki z gmin Dobrzeń Wielki, Popielów, Łubniany i Opola postanowiło założyć orkiestrę dętą.

Na przestrzeni lat skład orkiestry jak i jej nazwa zmieniały się kilkakrotnie. Orkiestra występuje zarówno lokalnie jak i za granicą. Do największych jej osiągnięć należy zdobycie pierwszego miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Lichyni w 2019 roku.

We wrześniu 2023 roku nazwa orkiestry zmieniła się na Protec Brass Band. Jest to związane z objęciem przez firmę PROTEC Sp. z o.o. z Chróścic patronatu nad orkiestrą.

Protec Brass Band gra standardy folkowe, muzykę biesiadną, filmową, rozrywkową (Pop & Rock), a także klasyki i utwory religijne.

Skrót nazwy „PBB” jest uniwersalny i wyraża ideę orkiestry firmowej jaką jest: Pragniemy Bardziej Brzmieć!

Osobą kontaktową dbającą o zarządzanie i całą organizację jest Krystian Skrzypiec (Kornet/Trąbka), a liderem muzycznym Przemysław Ławrowski (Klarnet).

Kontakt tel.: +48 603 393 346

Protec Brass Band