Skip to main content

Z wielką przyjemnością informujemy, że w miniony piątek odbyła się uroczysta gala Business Centre Club w Warszawie, podczas której nasza firma, PROTEC Sp. z o.o., oraz Dyrektor Generalny zostali uhonorowani nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2023.

Konkurs Lider Polskiego Biznesu to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu wyróżnianie i nagradzanie firm oraz ich liderów za osiąganie najlepszych wyników ekonomicznych, zaangażowanie w rozwój gospodarczy kraju, przestrzeganie zasad etyki biznesowej oraz prowadzenie aktywności społecznej i charytatywnej.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tej prestiżowej nominacji, która jest potwierdzeniem naszego zaangażowania oraz wysiłku, jakie wkładamy w rozwój naszej działalności. Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym za ich wsparcie i zaufanie.

To dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej firmy oraz społeczności, w której działamy.

Dziękujemy Business Centre Club oraz jury konkursu Lider Polskiego Biznesu za docenienie naszych osiągnięć i zaufanie, jakim nas obdarzyli.

PROTEC Sp. z o.o., oraz Dyrektor Generalny zostali uhonorowani nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2023 2

PROTEC Sp. z o.o., oraz Dyrektor Generalny zostali uhonorowani nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2023 3

PROTEC Sp. z o.o., oraz Dyrektor Generalny zostali uhonorowani nominacją do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2023 4