Koszyk

Realizowane projekty - "Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego klasy ERP" 1

PROTEC Budowa Prototypów i Technika Wytłaczania Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego klasy ERP do automatyzacji procesów wewnętrznych i B2B.”

Głównym celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności nowoczesnych rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E. Wnioskodawca zamierza wdrożyć system informatyczny typu ERP wspomagający zbieranie danych na temat procesów zachodzących  w firmie oraz sprawniejsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania 02.01.02 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wdrożenie projektu pozwoli zaspokoić potrzeby Wnioskodawcy w zakresie podniesienia jakości obsługi klienta, optymalizacji czasu realizacji zamówień oraz usprawnienia reakcji na zakłócenia procesów.

Wartość projektu: 804 604,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 391 181,70 PLN

[horizontal_line style=”4″ margin_top=”5″ margin_bottom=”5″]