Skip to main content

Po raz kolejny PROTEC Sp. z o. o. został uhonorowany Rekomendacją Business Centre Club.
Przyznana Rekomendacja świadczy o tym, że PROTEC Sp. z o. o.  jest firmą rzetelną, wiarygodną, przestrzegającą zasad etyki kupieckiej i akceptującą zasady kodeksu honorowego Business Centre Club.

Business Centre Club j(BCC) jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców istniejącą od 1991 r.

Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Business Centre Club pomaga swoim członkom w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej, potwierdzając ich wiarygodność oraz przestrzeganie zasad fair play. Członkowie BCC zobowiązani są ponadto do wzajemnej pomocy i współpracy przez co stanowią wzór społeczny godny naśladowania.

Dzięki swoim osiągnięciom BCC jest uznawany przez przedsiębiorców za organizację najlepiej reprezentującą interesy firm, a także najbardziej użyteczną i skuteczną.

Rekomendacja Business Centre Club dla PROTEC Sp. z o. o.

Rekomendacja Business Centre Club dla PROTEC Sp. z o. o.