Skip to main content

ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА СУБПІДРЯДНИКІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Постачальник зобов’язаний організувати та виконувати роботи, які проводяться відповідно до предмету Договору про постачання / співпрацю, таким чином, щоб гарантувати безпечні та гігієнічні умови праці і дотримання вимог щодо захисту довкілля. Ці вимоги щодо безпеки та гігієни праці і захисту довкілля поширюються на Постачальника та всіх осіб, найнятих Постачальником для виконання Договору постачання / співпраці, які виконують роботи для Постачальника на підставі трудових відносин або цивільно-правового договору.

Кожного разу, коли ці вимоги стосуються приміщень Підприємства, їх слід розуміти як усі місця та території кожного організаційного підрозділу Отримувача, тобто Protec Sp. z o. o., незалежно від виду діяльності, яка там ведеться

PROTEC - Wymagania Środowiskowe i BHP dla dostawców i podwykonawców

Для захисту довкілля постачальники та субпідрядники зобов’язані:

➢ Дотримуватися всіх застосовних вимог законів і правил, які мають стосунок до захисту довкілля, та активно вживати заходів для цього;

➢  Впроваджувати дії, спрямовані на зменшення споживання сировини та ресурсів, зводячи до мінімуму утворення забруднень і відходів;

➢ Заохочувати своїх власних постачальників і субпідрядників до підвищення обізнаності про екологічну відповідальність, ініціювання власних програм захисту довкілля та застосування політики сталого розвитку;

➢ Переконатися, що транспортні засоби утримуються в належному технічному стані та відповідають усім стандартам щодо викидів;

➢  У разі загрози забруднення довкілля на території PROTEC Sp. z o.о. (включаючи, серед іншого, викликану несправністю транспортного засобу), працівники підприємства повинні бути негайно повідомлені про ситуацію, а причини та наслідки несправності негайно усунені;

➢   Сприяти розробці та впровадженню технологій, які зменшують викиди парникових газів та споживання енергії;

➢  Забезпечити оригінальне та розбірливе маркування (піктограми) на упакуванні усіх небезпечних речовин та сумішей, які використовуються для PROTEC Sp. z o.о. та на його території;

➢ Переконатися, що всі небезпечні речовини та суміші, які зберігаються та використовуються на території PROTEC Sp. z o.о., були захищені таким чином, щоб вони не становили загрози довкіллю та людям;

➢ Мати усі дозволи, що стосуються захисту довкілля, передбачені чинним законодавством та необхідні для належного виконання договору;

➢ Мати картки характеристик небезпечних речовин і сумішей, які використовуються в їх роботі, і навчати весь свій підлеглий персонал цим знанням;

➢   Гарантувати відповідний рівень сортування та збирання відходів, щоб забезпечити можливість їх повторного використання в максимально можливому обсязі;

➢ Видаляти усі відходи, які утворюються під час роботи, що виконується для PROTEC Sp. z o.о. та на його території, відповідно до чинного законодавства, якщо інше не передбачено положеннями договору.

Для гарантування безпеки та гігієни праці постачальники та субпідрядники зобов’язані:

➢ Дотримуватися вимог та правил з безпеки праці, а також внутрішніх правил організації дорожнього руху організаційного підрозділу Отримувача.

➢  Використовувати лише справні транспортні засоби, машини, пристрої та обладнання, необхідні для виконання робіт, які відповідають вимогам правил і стандартів безпеки, мають повний комплект обладнання та страхування цивільної відповідальності. Постачальник зобов’язаний на вимогу Отримувача надати документацію, яка підтверджує справність та безпеку транспортних засобів, пристроїв, машин та мереж, що використовуються у зв’язку з реалізацією предмета Договору про постачання / співпрацю.

➢ Працевлаштовувати для виконання предмета Договору про постачання / співпрацю лише осіб, які мають відповідну професійну кваліфікацію та повноваження, передбачені законодавством, чинні медичні довідки, пройшли дослідження та інструктаж з безпеки праці.

➢ Носити на території Підприємства захисне взуття (черевики з носками), світловідбивні жилети жовтого або помаранчевого кольору та інший захисний одяг, який вони зобов’язані постійно носити поза кабіною автомобіля на території Підприємства, а також вживати інші захисні заходи відповідно до оцінки професійного ризику для даної діяльності – згідно з обсягом укладеного Договору про постачання / співпрацю.

➢ Видаляти увесь бруд та відходи, які утворилися в результаті виконання Договору про постачання / співпрацю.

➢   Обладнати транспортні засоби та механізми вогнегасником і аптечкою першої допомоги.

➢ Виконувати розвантажувальні та завантажувальні роботи тільки у вказаному місці та у визначений час, після консультації з працівниками Отримувача.

➢   Надійно фіксувати вантаж від переміщення з урахуванням умов на Підприємстві.

➢ Негайно повідомляти Отримувача про інциденти, нещасні випадки або потенційні нещасні випадки, а також про загрози здоров’ю та життю, які виникають на будівництві або у зв’язку з його веденням.

➢ Проводити розслідування у разі нещасного випадку з працівником та забезпечити присутність представника Отримувача під час розслідування, а також надати йому документацію щодо нещасних випадків.

➢ Належним чином маркувати предмет Договору про постачання / співпрацю, якщо він становить або може становити загрозу здоров’ю чи життю.

➢   Надати на огляд Отримувачу чинне рішення Управління технічного нагляду про допуск до експлуатації та сертифікати на використовуване обладнання (за потреби), у разі використання обладнання, яке підлягає технічному нагляду.

Забороняється:

➢ Залишати транспортні засоби, машини, пристрої та обладнання з увімкненим двигуном.

➢   Користуватися телефоном під час керування автомобілем, під час виконання операторських функцій або виконання робіт.

➢ Миття транспортних засобів, машин, пристроїв та мереж на території Підприємства.

➢ Зупинятися та влаштовувати стоянку поза межами визначених Отримувачем місць.

➢ Усувати наслідки аварій без згоди Отримувача.

➢ Перевозити людей у ​​вантажних контейнерах і в не призначених для цього місцях (у тому числі в кабіні при недостатній кількості місць для сидіння).

➢ Перевищувати раніше узгоджену швидкість, дозволену на території Підприємства.

У випадку недотримання вимог і правил безпеки та гігієни праці, а також зазначених  вище екологічних вимог Отримувач має право накласти фінансовий штраф у розмірі до 1000 злотих за кожне порушення та стягнути з Постачальника витрати на покриття усіх збитків, спричинених його діями.

Постачальники та субпідрядники несуть повну відповідальність за будь-які збитки, заподіяні з їхньої вини на території PROTEC Sp. z o.о., можливу шкоду довкіллю, а також безпеці та гігієні праці, спричинених їх діями.

Polityka jakości PROTEC Sp. z o.o.

Nasza Polityka Jakości opiera się na utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.