Skip to main content

2024

Pozytywny wynik audytu VDA 6.3 – P6

Audyt VDA 6.3 - P6

2023

Otwarcie nowej Hali Magazynowo – Montażowej

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 1

2021

Rozbudowa zakładu przy ul. Korfantego i budowa nowego zaplecza socjalnego dla Pracowników

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy

2020

Rozwój obszaru produkcji wyrobów z profili aluminiowych

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 2

2018/2019

Budowa nowej hali produkcyjnej
i pomieszczeń magazynowych oraz relokacja zakładów

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 3

2015/2017

Rozszerzenie rynków sprzedaży o kraje skandynawskie, Beneluksu, Francję
i Hiszpanię

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 4

2008/2009

Rozbudowa zakładu przy ul. Warszawskiej
o halę tłoczni i wyposażenie w nowe maszyny
i urządzenia do tłoczenia

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 5

2007

Połączenie Spółki PEREZ z Protec

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 6

2005

Poszerzenie asortymentu produkcyjnego
o wyroby montażowe do systemów fotowoltaicznych

Protec mocowania, haki solarne i fotowoltaiczne

2004

Rozbudowa zakładu przy ul. Korfantego
o nową halę produkcyjną do wytwarzania rynien i rur spustowych

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 7

2003

Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 8

1999-2000

Zakup i rozbudowa lokalizacji przy
ul. Korfantego w Chróścicach

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 9

1994

Rozpoczęcie sprzedaży krajowej produkowanych elementów i detali przeznaczonych do wykończenia i uzupełnienia połaci dachowych

Rodzaje pokryć dachowych - Firmy Protec Sp. z o.o.

1992/1993

Wprowadzenie do produkcji elementów odwodnienia połaci dachowych

Produkcja w zakładzie i pierwszej siedzibie Spółki w Chróścicach przy ul. Warszawskiej.

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 10

1991

Protec Sp. z o. o. Budowa Prototypów
i Technika Wytłaczania zarejestrowana została na terenie Polski

Pierwszy zapis w księdze handlowej: produkcja uszczelek i innych elementów tłoczonych.

Kamienie milowe w historii rozwoju firmy 11