Społeczna odpowiedzialność firmy Protec (CSR) 

Działamy w pełni przejrzyście i w zgodzie z wszelkimi wymogami prawa, przepisami BHP i ochrony środowiska.  

Jesteśmy  ekologicznie odpowiedzialni:  

  • stosujemy systemy filtracji przemysłowych, 
  • nie emitujemy pyłów ani zanieczyszczeń do atmosfery 
  • nasze rozwiązania technologiczne są przyjazne dla środowiska  
  • zużyte surowce sortujemy i utylizujemy w profesjonalny sposób. 

Wybieramy – tam gdzie jest to możliwe – rozwiązania lokalne i regionalne.
Ciągle udoskonalamy miejsca pracy pod względem ergonomii, nowoczesnych środków komunikacji wewnątrz firmy, automatyzację i informatyzację, aby naszym pracownikom pracowało się wygodniej i przyjaźniej.  

Stosujemy uczciwe praktyki biznesowe poprzez maksymalne ukierunkowanie na klienta oraz stosowanie procedur ułatwiających obsługę klienta i codzienne kontakty biznesowe z  naszymi  kontrahentami. 

Prowadzimy styl zarządzania przedsiębiorstwem polegający na integrowaniu kwestii społecznych, etycznych i dotyczących praw człowieka. Dlatego naszych pracowników traktujemy  jako najważniejszy i największy kapitał, ciągle inwestując w ich rozwój. Jesteśmy otwarci na pracę osób niepełnosprawnych tworząc dla nich odpowiednie stanowiska pracy. 

Dowiedz się więcej...

Filter