Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność firmy Protec (CSR)

Działamy w pełni przejrzyście i w zgodzie z wszelkimi wymogami prawa, przepisami BHP i ochrony środowiska.

Jesteśmy ekologicznie odpowiedzialni

  • stosujemy systemy filtracji przemysłowych
  • nie emitujemy pyłów ani zanieczyszczeń do atmosfery
  • nasze rozwiązania technologiczne są przyjazne dla środowiska
  • zużyte surowce sortujemy i utylizujemy w profesjonalny sposób

Rozwiązania lokalne i regionalne

Wybieramy – tam gdzie jest to możliwe – rozwiązania lokalne i regionalne.
Ciągle udoskonalamy miejsca pracy pod względem ergonomii, nowoczesnych środków komunikacji wewnątrz firmy, automatyzację i informatyzację, aby naszym Pracownikom pracowało się wygodniej i przyjaźniej.

Pracownik, najważniejszy i największy kapitał

Prowadzimy styl zarządzania przedsiębiorstwem polegający na integrowaniu kwestii społecznych, etycznych i dotyczących praw człowieka. Dlatego naszych Pracowników traktujemy jako najważniejszy i największy kapitał, ciągle inwestując w ich rozwój. Jesteśmy otwarci na pracę osób niepełnosprawnych tworząc dla nich odpowiednie stanowiska pracy.

Uczciwe praktyki biznesowe

Stosujemy uczciwe praktyki biznesowe poprzez maksymalne ukierunkowanie na Klienta oraz stosowanie procedur ułatwiających obsługę i codzienne kontakty biznesowe z naszymi Kontrahentami.

 

Wspieramy lokalne inicjatywy

Angażujemy się w ważne inicjatywy organizowane wśród naszej lokalnej społeczności.